ศาลแขวงชลบุรี
Chonburi Kwaeng Court
Example
News
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๕ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาดูงานศาลอาญากรุงเทพใต้
image
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 นางสาวสุรีย์ จงเสรีจิตต์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรีพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลแขวงชลบุรี วางพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวันตากสินมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง) อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรี จากพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่ทรงรวบรวมชาวไทยผู้รักชาติ ปราบปรามอริราชศัตรู กอบกู้เอกราชของชาติสยามรัฐสีมา และอาณาประชาราษฎ์มีความสุขตลอดสมัยของพระองค์เพื่อเป็นการร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระวีรกรรมอันหาญกล้าของพระองค์ ทางราชการได้ประกาศให้วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันตากสินมหาราช”

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
ตารางพิจารณาคดี
จำนวนคดี = 0
ไม่มีข้อมูลตารางนัดพิจารณาคดี
image
image
image
image
image
image