ศาลแขวงชลบุรี
Chonburi Kwaeng Court

กลุ่มงานช่วยอำนวยการ