ศาลแขวงชลบุรี
Chonburi Kwaeng Court

ผู้ประนีประนอมศาลแขวงชลบุรี