ศาลแขวงชลบุรี
Chonburi Kwaeng Court

คณะผู้พิพากษาศาลแขวงชลบุรี