ศาลแขวงชลบุรี
Chonburi Kwaeng Court

image

D2MS

ติดต่อเรา

 


 

 

 

 

ที่ตั้ง

โทรศัพท์

อีเมล์

Social

อาคารศาลแขวงชลบุรี, ถนนพระยาสัจจา,

ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี

 

 

โทรศัพท์ 0-3828-7661-4

โทรสาร. 0-3828-7011
 

 

 

cnbmc@coj.go.th