ศาลแขวงชลบุรี
Chonburi Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

D2MS

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรี ซักซ้อมความเข้าใจและมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจศาล เพื่อวางมาตรการรักษาความปลอดภัยและควบคุมผู้ต้องขัง
image

image เอกสารแนบ